Category: Ayurved

Ayurved

निसर्गोपचार एक अलौकिक देणगी  

निसर्गोपचाराची ओळख निसर्गोपचार ही औषध विरहित चिकित्सा पद्धती असून यामध्ये माती, पाणी,सूर्यप्रकाश, हवा व उपवास या साधनाद्वारे चिकित्सा केली जाते. म्हणून याला पंचमहाभूतांची चिकित्सा असेही म्हटले जाते. आपले शरीर हे एक अलौकिक सजीव यंत्र आहे आणि ज्या पंचमहापतापासून आपल्या शरीर बनले आहे  ( पृथ्वी,आप,तेज, वायू,आकाश ) त्याच पंचमहाभूतांचा वापर शरीर दुरुस्तीसाठी करावा असे निसर्गोपचार शास्त्र […]

Ayurved

आयुर्वेद चिकित्सा पद्धती कशी असते?

Ayurveda Therapy आयुर्वेद म्हणजे काय आहे ? What is Ayurveda? आयुर्वेद नावाचा अर्थ जीवनाशी संबंधित ज्ञान आहे. वेद हे भारतीय औषध आहे, जी मानवी शरीराला निरोगी ठेवण्यासाठी आणि आजार कमी करणारी व वय वाढवणारी एक विज्ञानाची शाखा आहे. आयुर्वेद 3000 वर्षांपासून चालत आलेली व्यापक आणि उत्तुंग परंपरा आहे. आयुर्वेदतील उपचार पद्धतीमध्ये वनौषधी, वनस्पतीजन्य औषधे,आहारविषयक नियम, […]

Back To Top